1. Inleiding

Geachte leden van de gemeenteraad,
In deze kaderbrief 2018-2021 laten we u zien wat we de komende jaren willen bereiken en hoe we dat willen aanpakken. Wij willen een stad zijn waar inwoners kunnen functioneren en zich ontwikkelen met een vangnet waar dat nodig is. Een stad waar veel te beleven is, bedrijven zich vestigen en de voorzieningen op orde zijn.


In deze brief schetsen we hoe de stad er voor staat en welke trends van belang zijn. Daarna introduceren we de zogenaamde gebiedsgerichte aanpak, die ons gaat helpen onze doelen te bereiken.
U vindt in deze brief geen financiële afwegingen en voorstellen, maar wel de uitgangspunten voor de financiële uitwerking. De reden hiervoor is dat wij u eerst willen betrekken bij wat we willen bereiken. De financiën komen op een later moment aan de orde.
Met deze kaderbrief willen wij het gesprek met u vervolgen. We willen samen op weg naar de uitwerking en concrete activiteiten.