Voorwoord

Den Helder is krachtig en stoer. Daar zijn we trots op. We vertellen het, we stralen het uit.

We zorgen voor elkaar, in de straat en in de wijken. Er waait een frisse wind door de stad.


De Koninklijke marine groeit, de werkgelegenheid groeit. Het Stadshart is prachtig. Willemsoord leeft.

Straten, stoepen, pleinen, wijken zijn heel, veilig en schoon. Onder andere in Julianadorp vinden prachtig evenementen plaats.

In de buurt zorgen we voor elkaar. Den Helder is aantrekkelijk om te wonen, te werken, te leren en te recreëren.

Den Helder is ook de plek voor goede zorg en dat steuntje in de rug op zoek naar een baan.

Hier zetten wij ons voor in. Dat vinden wij belangrijk.


De economische ontwikkeling is gunstig. Dat biedt kansen. Bedrijven behouden, laten groeien en nieuwe bedrijven aantrekken is belangrijk voor de werkgelegenheid en voor de lokale economie. Goede zorg en steun blijft belangrijk. Voor elkaar, maar ook voor natuur en cultuur.
Om richting te bepalen zetten we gezamenlijk in op doelen, worden keuzes gemaakt en als het nodig is geld beschikbaar gesteld.


Vitaal
De kans grijpen dat meer mensen hier gaan wonen, meer mensen hier werken en meer mensen hier leven,

betekent investeren in goed onderwijs, meer woningen en meer banen. Den Helder is maritiem.
De zee, de haven, de marine en de scheepvaart zijn onlosmakelijk verbonden met Den Helder.

Er zit kracht en toekomst in de haven en haar omgeving. We investeren daarom flink in de kwaliteit.
Het is essentieel de bereikbaarheid te verbeteren. Kleine verbeteringen pakken we nu aan, samen met de regio werken we aan een structurele verbetering. Bij een krachtige haven hoort een aantrekkelijk stadshart.

Daar is de afgelopen jaren flink aan gewerkt: met onder andere nieuwe gevels, vernieuwing van straten en het
opknappen van het winkelgebied. Hier gaan we de komende jaren mee door. In het centrum en in verbinding met Willemsoord.
We pakken door op locaties waar kwalitatief en in samenhang met de omgeving op korte termijn gebouwd kan worden.

We grijpen kansen om Den Helder vitaler te maken.


Leefbaar
Iedereen wil graag prettig wonen, in een fijn huis. Veilig toegankelijk en in een mooie, schone en sfeervolle omgeving.

Met aandacht voor plantsoenen, parken, bosjes, grasstroken, bermen, pleinen, rotondes en vijvers.

Het is goed wonen in een aantrekkelijke stad en dat verdient investeringen. Ontwikkelingen die daarbij in het oog springen
zijn het Loopuytpark in Julianadorp en het straks vernieuwde Dorpsplein in Huisduinen.


Strand, zee, onze omgeving en onze cultuur bieden ontspanning, rust en leefbaarheid. Wij investeren voor het behouden en ontwikkelen en profileren van ons cultureel erfgoed op Willemsoord en in de Stelling. Ook stimuleren we het cultureel aanbod in onze stad: School 7, maritieme evenementen op Willemsoord, De Nollen en nog vele meer.

De aantrekkingskracht voor Den Helder behouden (voor inwoners, bedrijven, gasten etc.) betekent zorgvuldig omgaan met natuur en milieu. De gemeente Den Helder heeft de ambitie om een energieneutrale gemeente te worden in 2040. Het bereiken van het doel is alleen mogelijk in samenwerking. Er is niet één oplossing.
Het is een gezamenlijk proces, noodzakelijk voor een leefbare toekomst.

 

Zorgzaam
Den Helder investeert in een vitale en leefbare stad. Ook aan de zorgzame kant van de gemeente maken wij keuzes in het belang van onze inwoners. Het uitgangspunt is: iedereen doet mee. We ondersteunen bewoners actief in de samenleving, met aandacht voor hun eigen kracht en mogelijkheden én op basis van wederzijds vertrouwen. We werken samen met organisaties, verenigingen en inwoners aan nieuwe creatieve oplossingen voor maatschappelijke betrokkenheid. Dit doen we dichtbij in de buurt. Proactief richting onze jeugd en sturend op minder werkloosheid en armoede.


Samen
Doelen bereik je niet alleen. We doen het samen. Met inwoners, organisaties en partners. Met de regio in de Kop, door middel van De Kop Werkt!, en met andere centrumgemeenten. Met een stabiel bestuur en betere samenwerking tussen raad en college.

  • Kadernota 2020-2023