1. Inleiding

2018 is het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen. Dat betekent een nieuwe raad, een nieuw college, nieuwe plannen voor Den Helder. Dat betekent ook een kadernota die technisch is, omdat nieuwe kaders nog door een nieuwe raad moeten worden vastgesteld.

 

Van belang is wel dat de nieuwe raad en het nieuwe college weten welke algemene kaders er sowieso in acht moeten worden genomen; de gemeente heeft te maken met de stand van zaken die het gevolg is van genomen besluiten uit het verleden; besluiten van het Rijk en andere ontwikkelingen waar de gemeente aandacht aan moet besteden. Ook moet de nieuwe raad weten welke belangrijke zaken spelen met een belangrijke financiële impact.

 

Al vanaf eind 2017 is hard gewerkt aan het in kaart brengen van de concrete uitdagingen. Die zijn als vijf opgaves vertaald in het overdrachtsdocument dat de raad in maart 2018 heeft ontvangen. Er is afgesproken om daarnaast een technische kadernota aan te bieden aan de raad, waar de financiële uitgangspositie, aangevuld met de autonome ontwikkelingen worden gepresenteerd. Daarin worden geen nieuwe voorstellen gedaan door het zittende college gezien het feit dat we in een overgangsfase zitten richting een nieuw college. De discussie die de raad gebruikelijk voert over de kadernota om te komen tot vaststelling van de keuzes ter voorbereiding van de begroting zal dit jaar dan ook niet aan de hand van deze kadernota plaatsvinden.

 

De kadernota geeft ook altijd een weergave van de indices waarmee gerekend moet worden. Daarbij wordt ook de prijsindex voor de verhoging van de gemeentelijke belastingen vermeld met als bestaand uitgangspunt dat verhoging met de inflatie plaatsvindt.

  • Kadernota 2019-2022